Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008

Ρόδι


Εδώ και χιλιάδες χρόνια το ρόδι θεωρείται, από διάφορους λαούς και πολιτισμούς, σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας। Το περιστέρι είναι σύμβολο ειρήνης και το αγγελάκι είναι φύλακας/ προστάτης και καθοδηγητής του ανθρώπου। Το πέταλο είναι σύμβολο καλοτυχίας και τα κουδούνια διώχνουν τα κακά δαιμόνια, ενώ το μάτι προστατεύει από τη βασκανία।


Το πεντάκτινο αστέρι ορίζεται ως σύμβολο του Ιησού, "φωτεινό αστέρι της αυγής" και ανεστραμμένο συμβολίζει την κάθοδο του Ιησού και την ενσάρκωσή του। Για τους αρχαίους Αιγυπτίους τα αστέρια αποτελούσαν τις φωτεινές ψυχές που κατοικούν ανάμεσα στους θεούς.
Tο άστρο γενικότερα συμβολίζει κάτι ανώτερο, την αναγγελία ενός ελπιδοφόρου γεγονότος, φέρνει το μήνυμα του φωτός, της ελπίδας, της εξέλιξης, τον λόγο του Θεού।


Το γαλάζιο είναι το χρώμα της ουράνιας συνείδησης, της αλήθειας, της αρμονίας, της ηρεμίας και της ελπίδας। Συμβολίζει την αθανασία, το νου, την αγνότητα, και την σοφία।, την ευσέβεια και την ψυχρότητα। Αντιστοιχεί στο νερό και στο θηλυκό στοιχείο। Ακόμα, αντιπροσωπεύει την μάθηση και τα υγιή συναισθήματα ενώ ευνοεί την γνώση। Ενισχύει την αφοσίωση, τη σταθερότητα, την μεγαλοψυχία και την πιστή । Στους άντρες ξυπνά το προστατευτικό αίσθημα। Το τυρκουάζ είναι χρώμα που εκφράζει την αγνή καρδιά, την φρεσκάδα και ενθαρρύνει την καθαρή και ειλικρινή επικοινωνία και ενισχύει τη διερεύνηση του νου।


Το λευκό χρώμα στις χάντρες είναι αντιπροσωπευτικό της αρμονίας κι εκφράζει την απλότητα, την τελειότητα, την αθωότητα, την αλήθεια, την νεότητα, την τιμιότητα, το φως, την φώτιση, την ιερότητα, την πνευματική εξουσία και την ειλικρίνεια। Το λευκό είναι το Ναι στη γλώσσα των χρωμάτων και γενικότερα, προστατεύει από τις αρνητικές επιδράσεις ενώ ευνοεί τη συμβίωση, την ενότητα, και την αγάπη.


Πρόκειται για ένα γούρι για καλοτυχία, αφθονία αγαθών και συναισθημάτων, προστασία από το κακό κι όλα αυτά αφορούν το σπίτι και τους ενοίκους του। Καλή χρονιά!


Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2008

Αγγελος - Angel


Ο άγγελος είναι προστάτης αλλά και καθοδηγητής για τον πιστό. Με τις σάλπιγγές τους οι άγγελοι καλούν τους πιστούς για εγρήγορση και οι καμπάνες καλούν τους πιστούς στην εκκλησία. Το σύνολο των καμπάνων και του αγγέλου στο γούρι αυτό, είναι μια ευχή γι΄ αυτόν που το έχει στην κατοχή του για καθοδήγηση, "για να μη χάσει το δρόμο του" όπως θα έλεγε η γιαγιά μου...

Για τους αρχαίους Αιγυπτίους τα αστέρια αποτελούσαν τις φωτεινές ψυχές που κατοικούν ανάμεσα στους θεούς. Το άστρο συμβολίζει κάτι ανώτερο, την αναγγελία ενός ελπιδοφόρου γεγονότος, φέρνει το μήνυμα του φωτός, της ελπίδας, της εξέλιξης, τον λόγο του Θεού. Το πεντάκτινο αστέρι σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους προστατεύει τον άνθρωπο και συμβολίζει τη σχέση του ανθρώπου με το θεό. Ο Becker αναφέρεται στο πεντάκτινο ως σύμβολο Χριστού όπως το άλφα και το ωμέγα, και ως σύμβολο των πέντε πληγών Χριστού, ενώ για τους πρώτους χριστιανούς σήμαινε την αλήθεια, το θρησκευτικό μυστικισμό και την εργασία του δημιουργού.
Το κόκκινο χρώμα είναι το χρώμα της γονιμότητας, του πάθους, και της φωτιάς . Συνδέεται με την ενεργητικότητα, τη ζωτικότητα, τη σεξουαλικότητα, το ενδιαφέρον για την ζωή, την ευτυχία, τον αυθορμητισμό, την διέγερση, τον κίνδυνο, την επιθετικότητα, την φιλοδοξία, την επαναστατικότητα αλλά ... και την αγάπη.
Το πορτοκαλί χρώμα εμπνέει, ισορροπεί και απελευθερώνει. Θεωρείται θερμό, και εκφράζει μετάλλαξη. Είναι το χρώμα των ιδεών και της φαντασίας. Συμβολίζει την πολυτέλεια, την λαμπρότητα και την ευτυχία. Διεγείρει την δημιουργικότητα και φανερώνει φιλοδοξία και ενεργητικότητα.
Το πράσινο χρώμα (υπάρχουν λιγοστές χάντρες στο γούρι) μυστικιστικά είναι το χρώμα της Αφροδίτης και της Φύσης, της αφθονίας και της γονιμότητας των αγρών, της συμπάθειας και της προσαρμοστικότητας και συμβολίζει και το νερό.
Angel is a protector but also instructor for faithful. With the trumpets angels call people for vigilance and the bells call them in the church. The angel and bells in this handcraft, are a wish for the one that owns it for guidance, "in order not to lose the right way of living" as my grand mother would say…
For ancient Egyptians the stars constituted the luminous souls that live between the gods. The star symbolizes something superior, the notice of a hopeful event, it brings the message of light, hope, development, the words of God. The five ending star according to Pythagorean protects the person and symbolizes the relation between the man and god. Becker mentions the five ending star as a symbol of Christ, like A and Z , and as symbol of five wounds Christ, while for the first Christians it meant the truth, the religious mysticism and the Creator’s work.
The red colour is the colour of fertility, passion, and fire. It is connected with the Venice domination, the liveliness, the sexuality, the interest for the life, the happiness, the spontaneity, the excitation, the danger, the aggressiveness, the ambition, the revelution and also… love.
The orange colour inspires, balances and releases. It is considered hot, and expresses mutation. It is the colour of ideas and imagination. It symbolizes the luxury, the splendour and happiness. It improves the creativity and reveals ambition and Venice domination.
The green colour (there are a few beads) mystic is the colour of Venus and Nature, abundance and fertility of fields, sympathy and adaptability and also it symbolizes water.

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

Κλαδί ελιάς


Το σύμβολο του ελληνισμού και του πολιτισμού, η ελιά, είναι το δέντρο του καλού και της ελπίδας. Το γεμάτο καρπούς κλαδί, αποτελεί σύμβολο αφθονίας και γονιμότητας. Το σκόρδο από την αρχαιότητα θεωρείται εξαιρετικό φάρμακο και αφροδισιακό. Το πέταλο αποτελεί βασικό σύμβολο καλοτυχίας και ευημερίας.
The symbol of greek and culture is the olive tree. It is also the tree of good and hope. the banch full of fruits, constitutes a symbol of fertility. The onion from ancient years is considered as a great medicine. The petal is a basic symbol of good luck.
Το φωτεινό πράσινο χρώμα είναι το χρώμα της φύσης και της ειρήνης. Εκφράζει την κοινωνική διάθεση, την ειλικρίνεια, την αγάπη για την οικογένεια και την ευαισθησία σε θέματα ηθικής. Το κόκκινο είναι σύμβολο γονιμότητας, πάθους κι ενεργητικότητας.
Green is the colour of nature and peace. It expresses honesty, love for the family and sensivity for ethic matters. Red is the symbol of passion and energy.
Είναι ένα γούρι – ευχή για μια χρονιά γόνιμη κι ερωτική, με καλοτυχία και οικογενειακή θαλπωρή.
This handcraft is a good luck wish for a rich and erotic year, with good luck and family atmosphere.

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Το κλειδί της χρονιάς - The key of the year


Το κλειδί της ζωής, της καρδιάς ενός αγαπημένου προσώπου, της επιτυχίας, ή όποιας άλλης «πόρτας» ονειρεύεται κανείς – αποτελεί σύμβολο γούρι για πολλούς ανθρώπους।

Το ρόδι εδώ και χιλιάδες χρόνια θεωρείται, από διάφορους λαούς και πολιτισμούς, σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας।

Το πέταλο του αλόγου είναι σύμβολο ευτυχίας και καλοτυχίας και ιδίως με τα άνοιγμα προς τα πάνω ενισχύεται η ιδιότητα του αυτή, αφού μέσα σε αυτό θεωρείται πως συσσωρεύεται όλη η καλή τύχη γι΄ αυτόν που το κατέχει.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το σκόρδο χρησιμοποιείται ως φάρμακο αλλά και ως αφροδισιακό από τον άνθρωπο, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως τους προφυλάσσει από τα κακά δαιμόνια και τη βασκανία.
Η αλυσίδα αποτελείται από κρίκους, σύμβολο του απείρου, της ένωσης και της συνεργασίας.
Τα αστέρια του ουρανού, εδώ και χιλιάδες χρόνια βοηθούν τους ναυτικούς στον προσανατολισμό τους και θεωρούνται οδηγοί για κάθε ταξιδιώτη, ενώ δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που δίνουν όρκους αγάπης κάτω από το φως των αστεριών. Είναι οι φύλακες των μυστικών και οδηγοί των οδοιπόρων.
Στην εικοσάρα απεικονίζεται η ελιά, σύμβολο της αφθονίας και της γονιμότητας, ενώ οι καμπάνες θεωρούνται οι σάλπιγγες των αγγέλων για εγρήγορση.
Το αρκουδάκι μετέχει στο γούρι ως σύμβολο παιδικότητας, τρυφερότητας και αγάπης.
Το σκούρο μπλε χρώμα ενισχύει την συναισθηματική ηρεμία, τη γαλήνη, την ευχαρίστηση και ευνοεί την ηθική και την τίμια αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης ενώ εκφράζει την σοβαρότητα, την ευθύνη, την γνώση και την εμπιστοσύνη.
Το γαλανό είναι το χρώμα της ουράνιας συνείδησης, της αλήθειας, της αρμονίας, της ηρεμίας και της ελπίδας. Συμβολίζει την αθανασία του νου, την αγνότητα και την σοφία. Αντιστοιχεί στο νερό και στο θηλυκό στοιχείο. Επίσης, αντιπροσωπεύει την μάθηση και τα υγιή συναισθήματα ενώ ευνοεί την γνώση. Ενισχύει την αφοσίωση, τη σταθερότητα, την μεγαλοψυχία. Στους άντρες ξυπνά το προστατευτικό αίσθημα.
The key of life, of the heart of beloved person, of the success, or whichever "door" in anybody’s dream – constitute symbol of luck for many people.
The pomegranate for thousands of years is considered, from various populations and cultures, a symbol of fertility, abundance and good luck.
The horse’s petal is a symbol of good luck and happiness, especially with the opening upwards this ability is strengthened, because it’s considered that it collects all the good chance for the one that possesses it.
From the ancient years up to today, the garlic is used as a medicine but also as something that increases a person’s libido, while they are not few those that believe that it protects from bad demons and spell.
The chain is constituted by rings, symbol of infinity, union and collaboration.
The stars of sky, for thousands of years help the seamen in their orientation and are considered as drivers for every traveller, while there are a lot of people who give oaths of love under the light of stars. They are the guardians of secrets and drivers of wayfarers.
In the 20 cent coin is portrayed the olive tree, symbol of abundance and fertility, while the bells are considered the trumpets of angels for vigilance.
The little bear participates in the good luck as a symbol of child ness, tenderness and love. The dark blue colour strengthens the sentimental calm, the peacefulness, the pleasure and it encourages ethics and honest confrontation of problems of survival while it expresses the gravity, the responsibility, the knowledge and the confidence.
Light blue is the colour of celestial conscience, truth, harmony, calm and hope. It symbolizes immortal mind, the chastity and wiseness. It corresponds to water and to the female element. Also, it represents learning and the healthy sentiments while it encourages knowledge. It strengthens devotion, stability and magnanimity. To men it wakes up the protective feeling.

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

Στεφάνι


Το στεφάνι, είναι ένα κλειστό δαχτυλίδι, ένα περίφραγμα το οποίο προσφέρει καταφύγιο και προστασία। Τα κρινάκια που κοσμούν το στεφάνι συμβολίζουν την ευχάριστη είδηση και αντιπροσωπεύουν την ομορφιά, την ανανέωση και την ελπίδα। Τα καμπανάκια θεωρούνται φυλαχτό ενάντια στα δαιμόνια και συμβολίζουν τις σάλπιγγες των αγγέλων για εγρήγορση। Το καραβάκι είναι σύμβολο για καλό ταξίδι, και είναι φτιαγμένο από φίλντισι, υλικό που αποτελεί έμβλημα καλής τύχης και σύμβολο του κέρδους, αλλά και της γονιμότητας. Το κόκκινο αποτελεί σύμβολο του πάθους, της δύναμης της ενεργητικότητας και της γονιμότητας। Το πράσινο θεωρείται το χρώμα της Αφροδίτης και της Φύσης, της αφθονίας και της γονιμότητας και συμβολίζει επίσης το νερό।
Είναι ένα γούρι για μια καλή χρονιά, γεμάτη με αγάπη και προστατευμένη από κάθε τι δυσάρεστο, με έμφαση στην προστασία και στο συναίσθημα.

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Χαρταετός


Ο Χαρταετός είναι σύμβολο ελευθερίας του ανθρώπου και για πολλούς από εμάς μια ισχυρή ανάμνηση των παιδικών μας χρόνων। Στο διάκοσμό του μετέχουν το πέταλο που είναι σύμβολο ευτυχίας και καλοτυχίας και το μάτι για φυλαχτό από τη βασκανία। Το σταφύλι είναι σύμβολο της άνοιξης, της νεότητας, της γονιμότητας και της αφθονίας। Συμβολίζει επίσης τη θεία κοινωνία και την ευλογία। Τα ζωάκια, το κοριτσάκι, το παπουτσάκι κι ο χιονάνθρωπος, συμβολίζουν το δέσιμο του αετού με τη γη। Το γεωμετρικό σχήμα του αετού συμβολίζει τη σταθερότητα και την αρμονία। Η καρδιά είναι ευχή αγάπης για το २००९। Tα κομπιασμένα σκοινιά αποτελούν ένα κλειστό δαχτυλίδι, μια περιφέρεια, ένα περίφραγμα το οποίο προσφέρει καταφύγιο και προστασία και δείχνει τη σχέση με τον Θεό! Στα κορδόνια και στις χάντρες συμμετέχουν όλα τα χρώματα, κι αποτελούν ευχή για μια χρονιά πλούσια σε συναισθηματικές εναλλαγές με κυρίαρχο το κόκκινο, που είναι το χρώμα της γονιμότητας και σύμβολο για Ζωοδόχο Δύναμη, φωτιά, πάθος και συναίσθημα। Συνδέεται με την ενεργητικότητα, τη ζωτικότητα, τη σεξουαλικότητα, το ενδιαφέρον για την ζωή, την ευτυχία, τον αυθορμητισμό, την διέγερση, τον κίνδυνο, την επιθετικότητα, την φιλοδοξία, την επαναστατικότητα αλλά ... και την αγάπη.

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Ρολόι Νταλί - Dali's Clock


Κι επειδή ο χρόνος μετράτε με τα ρολόγια, ένα γούρι με κύριο θέμα το ρολόι του Νταλί είναι κάτι που το βρίσκω πραγματικά εξαιρετικό για την πρωτοχρονιά। Το παιδικό παπουτσάκι συμβολίζει την παιδικότητα που ο καθένας έχει κρυμένη μέσα του και που μας βοηθά να αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία τη ζωή. Το καραβάκι, η άγκυρα και το τιμόνι είναι για μια χρονιά με όμορφα, ασφαλή και καλά ταξίδια. Το μάτι, είναι σχεδόν απαραίτητο σε κάθε γούρι για να μας φυλάει από τη βασκανία. Το πορτοκαλί (που είναι και το κυρίαρχο χρώμα στα κορδόνια και στη φούντα) εκφράζει τη μετάλλαξη. είναι το χρώμα των ιδεών και της φαντασίας. Συμβολίζει την πολυτέλεια, την λαμπρότητα και την ευτυχία. Διεγείρει την δημιουργικότητα και φανερώνει φιλοδοξία και ενεργητικότητα. Είναι το χρώμα που συμβολίζει την άνεση, την αφθονία, την απόλαυση, την θέρμη, την κοινωνικότητα, το δυναμισμό, την υπερηφάνεια και την ανεξαρτησία. Χαρίζει ζεστασιά και δημιουργεί ευχάριστη διάθεση ενώ εκφράζει ωριμότητα συναισθημάτων και θαλπωρή. Διώχνει την θλίψη , χαλαρώνει και ανακουφίζει. Χρώμα που δημιουργεί διάθεση για νέες εμπειρίες. Επίσης, αυξάνει τις πωλήσεις σε χώρους καταστημάτων και εμπνέει εμπιστοσύνη.
Το βαθύ κόκκινο είναι ένα αυτοκρατορικό/ βασιλικό χρώμα। Δηλώνει την υπερηφάνεια, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, ενώ φανερώνει τις καλλιτεχνικές τάσεις και δηλώνει επισημότητα κι εγκράτεια.
Νομίζω πως το γούρι αυτό είναι ιδανικό για να ευχηθεί κανείς "Καλή Χρονιά" σε νέους ανθρώπους, που ετοιμάζονται να κάνουν ταξίδια, ή να αρχίσουν έναν νέο τρόπο ζωής.
And because we count time with clocks, a good luck charm with a Dali’s clock as a main theme is something I really think its excellent for new year eve.
The children’s shoe symbolizes childness everybody has inside, and helps us take our lives positive. The boat, the anchor and the wheel are for a year with beautiful, safe and good trips. The evil eye, is almost necessary for every good luck charm for protection.
Orange, which is the main color to the cords, expresses the change and it’s the color of ideas and imagination. It symbolizes luxury and happiness. It encourages creation and expresses ambition and energy. It is the color that symbolizes comfort, abundance, enjoy, warmness, sociability, strength, proud and independence. It gives warm and pleasant feelings and expresses maturity of emotions. It turns away sadness, relaxes and comforts. It is the color that gives the mod for new experiences. It also increases sales in shops and inspires trust.
Deep red is the color of kings. It declares proud, truth, justice while it reveals artistic mode and expresses official and self control.
I think this good luck charm is ideal for wishing “Good Luck” to young people, who are getting prepared to make journeys or to start a new way of living.

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2008

Κλαδί ελιάς
Το κλαδί ελιάς, ένα μεγάλο σύμβολο του ελληνισμού, δεν μπορεί να λείπει από μια συλλογή με γούρια.
Olivetree is a great symbol of greece, and can not miss from a collection of good luck handcrafts.
Γήινα χρώματα στα κορδόνια, το πράσινο είναι το χρώμα της φύσης και της ειρήνης κι εκφράζει τη ζωή και το θάνατο, τη νιότη και την ελπίδα. Το καφέ από την άλλη, είναι το χρώμα της γης κι εκφράζει την σταθερότητα. Οι διάφανες πέτρες θυμίζουν πολύτιμους κρυσταλλους... είναι ένα γούρι για μια γόνιμη, πλούσια και ειρηνική χρονιά.
Colours of earth at the cords, green is the colour of nature and peace and expresses life and death, youth and hope. Brown on the other hand, is the colour of earth and expresses stability. Transparent beads look like pecious crystals.... It is a wish for a rich and peacefull new year.

Ξύλινη Κουτάλα - Wooden spoon


... κι επειδή κάθε γυναίκα περνά τουλάχιστον μια ώρα κάθε μέρα στην κουζίνα της το γούρι - κουτάλα είναι ένα σύμβολο για κάθε νοικοκυρά. στη διακόσμηση έχει καραμέλες φρούτα και λαχανικά, μαχαιροπίρουνα, αλλά και το ζευγάρι! είναι το σύμβολο της φράσης: "Ο έρωτας περνάει από το στομάχι"
...and because every woman spends at least one hour every day in the kitchen, this handcraft is a wish for good luck for every housewife. In the decoration there are candies, fruits and vegetables, fork and knife, and also the couple! It is a symbol of the phrase: "love comes/ passes from the stomach".