Τρίτη, 28 Απριλίου 2009

Μπλε Καρδιά - Blue heart

Η καρδιά αποτελεί σύμβολο αγάπης, αλλά και σύμβολο υγείας.
Το μπλε είναι το χρώμα της ηρεμίας και της γαλήνης, αλλά είναι και το χρώμα που προστατεύει από το κακό μάτι. Αντιπροσωπεύει το νερό και το θηλυκό στοιχείο.
Το κόκκινο είναι το χρώμα του πάθους και της γονιμότητας. Αντιπροσωπεύει το αρσενικό στοιχείο.
Το πέταλο είναι σύμβολο ευτυχίας και καλοτυχίας.
Είναι ένα γούρι - ευχή αγάπης για ένα νέο ζευγάρι ανθρώπων που ξεκινά την κοινή ζωή του!
The heart constitutes a symbol of love, but also a symbol of health.
Blue is the colour of calm and peacefulness, and the colour that protects from the bad eye. It represents water and the female element.
Red is the colour of passion and fertility. It represents the male element.
The petal is a symbol of good luck and happiness.
It is a good luck - wish of love for a young couple who begin their common life!

1 σχόλιο:

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!