Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Γουρι με όστρακο - Good luck with shells

Το όστρακο είναι σύμβολο καλοτυχίας ομορφιάς και κέρδους. (Ο συμβολισμός αυτός προέρχεται από τη σχέση του με το νερό που είναι σύμβολο γονιμότητας και πηγή ζωής. Ας θυμηθούμε επίσης το μύθο της γέννησης της Αφροδίτης μέσα από ένα όστρακο).
Η μεγάλη γυάλινη χάντρα στην κορυφή του γουριού συμβολίζει τη φαντασία και τη συνείδηση. Η δύναμή του στηρίζεται στο ότι αναπαράγει την αντανάκλαση του ορατού κόσμου, όπως αυτός είναι στην πραγματικότητα, και κατ' επέκταση στην αντανάκλαση του απείρου.


Επίσης έχει την ιδιότητα της απορρόφησης, αναγεννά μορφές και τραβά το φως των ουράνιων σωμάτων και, κατ' επέκταση, κάθε θετική ή αρνητική δύναμη.
Οι κόμποι συμβολίζουν το άπειρο, το αιώνιο, το αθάνατο. (μην ξεχνάμε ότι η κατασκευή του κόμπου σχηματίζει τον αριθμό 8 που είναι το σύμβολο του απείρου). Οι ψαράδες πιστεύουν ότι με το δέσιμο των κόμπων ελέγχουν τους ανέμους και τα κύματα.
Το σκούρο μπλε χρώμα ενισχύει την συναισθηματική ηρεμία, τη γαλήνη, την ευχαρίστηση και την ανάκτηση δυνάμεων κι ευνοεί την ηθική.
Το γαλανό συμβολίζει την αθανασία, το νου, την αγνότητα, την σοφία, και αντιστοιχεί στο νερό και στο θηλυκό στοιχείο.
Το λευκό είναι το χρώμα της αρμονίας κι εκφράζει την απλότητα, την τελειότητα, την αθωότητα, την αλήθεια, την νεότητα, την τιμιότητα, το φως, την ιερότητα, την πνευματική εξουσία και την ειλικρίνεια. Το λευκό είναι το "Ναι" στη γλώσσα των χρωμάτων και προστατεύει από τις αρνητικές επιδράσεις ενώ ευνοεί τη συμβίωση, την ενότητα, και την αγάπη.

The shell symbolises good luck, beauty and profit. (This symbolism emanates from its relation with the water that is symbol of fertility and source of life. Don’t forget the myth of birth of Venus through a shell).
The big glass bead in the top symbolizes the imagination and the conscience. Its force supports itself in that it repeats the reflection of visible world, as this is actually, and at extension in the reflection of infinity. Also it has the attribute of absorption, remakes forms and pulls the light of star bodies and, at extension, each positive or negative force.
Knots symbolize the infinity, eternal, immortal (Don’t forget that the manufacture of knot it shapes the number 8 that it is the symbol of infinity). Fishermen believe that by tying knots they control the winds and the waves.
The dark blue colour strengthens the sentimental calm, the peacefulness, the pleasure and the recuperation of forces and encourages the ethics.
The light blue colour symbolizes eternal, the mind, the purity, and corresponds in water and in the female element.
White is the colour of harmony and expresses the simplicity, the perfection, the innocence, the truth, the youth, the honesty, the light, the saintly, the intellectual power and the sincerity. White is "Yes" in the language of colours and it protects from the negative effects while it encourages the living together, the unit, and the love.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!