Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

Λίγα λόγια για το τι πρέπει να προσέξει κανείς όταν διακοσμεί σαγιονάρες-A few words about what we should take care of when we decorate flip flops

1. Αρχικά κοιτάζουμε λίγο τη σαγιονάρα. Θα πρέπει όλα να είναι κανονικά. Αν υπάρχει πρόβλημα από την αρχή στο παπούτσι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα στη διακόσμηση…και ίσως ο κόπος μας να πάει χαμένος (π.χ. ελαττωματική σόλα θα ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα)
2. Ανοίγουμε καθαρές τρύπες, ώστε να μην καταστρέψουμε το δέρμα και να μην υπάρχει κίνδυνος να σχιστεί κατά τη χρήση. Τρύπες με ψαλιδάκι ή κοφτάκι συνήθως είναι το σημείο που θα ξεκινήσει η καταστροφή του παπουτσιού.
3. Οι χάντρες είναι καλύτερα να είναι πλαστικές (η διακόσμηση δεν θα δώσει βάρος στο παπούτσι και δεν υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν) ή κεραμικές (και να σπάσουν δεν έγινε και τίποτα!). Παρόλα αυτά, συχνά οι γυάλινες χάντρες είναι πολύ πιο όμορφες και χρησιμοποιούνται στη διακόσμηση. Στην περίπτωση αυτή, υπενθυμίζουμε σε αυτόν που θα φοράει το παπούτσι, ότι το γυαλί σπάει, δηλαδή δεν θα πρέπει να χώνει τα πόδια του κάτω από το τραπεζάκι…μπορεί να είναι επικίνδυνο!
4. Οι φιόγκοι (από οργάντζα ή σατέν κορδέλα) θα πρέπει να είναι σχετικά μικροί (για να μην γαντζώνονται σε κλαδάκια όταν περπατάμε), και να μην ακουμπούν στο έδαφος (για να μην είναι συνεχώς βρώμικοι). Επίσης θα πρέπει να είναι σφιχτοί και στη μέση του φιόγκου καλό είναι να στάζουμε μια σταγόνα κόλα στιγμής (Προσοχή στην κόλλα που θα χρησιμοποιηθεί. Μερικές κόλλες στιγμής καίνε το δέρμα). Δεν ξεχνάμε να καίμε τις άκρες της κορδέλας για να μην ξεφτούν. Έτσι η διακόσμηση έχει διάρκεια, και δεν χαλάει με το νερό.
5. Αν χρησιμοποιηθεί σύρμα, προσοχή: Θα πρέπει να είναι ανοξείδωτο, διαφορετικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η σκουριά θα κάνει την εμφάνισή της. Το πόδι μας ιδρώνει, κι αυτό είναι φυσικό, η σκουριά στο πόδι μας όμως… δεν είναι και τόσο φυσικό!
6. Ο κερόσπαγγος και το δέρμα είναι κατά τη γνώμη μου τα καλύτερα υλικά για δέσιμο σε δερμάτινα σανδάλια. Συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο με το παπούτσι στο νερό και τον ιδρώτα, και φθείρονται μαζί με το δέρμα. Είναι σημαντικό να μη φτάσει μια στιγμή που το παπούτσι και η διακόσμησή του θα είναι σαν δύο διαφορετικά πράγματα.
7. Αποφεύγουμε τη χρήση υλικών που ξεβάφουν με το νερό.
Αυτά και λίγη φαντασία είναι αρκετά για να φτιάξετε καταπληκτικές σαγιονάρες…

Καλή επιτυχία!

1. First of all we check the flip flops. Everything must be normal. If there is a problem from the beginning with the shoe, things will be very difficult with decoration… and probably our work will be lost (for example a defection at the bottom of the shoe is a serious problem)
2. We open clear holes, this will prevent the leather from destruction, because of torn. Holes with scissors or a knife are usually the place where the destruction of the shoe will start.
3. The beads is better to be plastic (the decoration will not give weight to the shoe and there is no danger to brake) or ceramic (even if they brake, it doesn’t matter). The truth is, that often glass beads are very beautiful and we use them in decoration. In this case, we must remind to the person that will wear the shoes, that glass might brake, this means that she must not put her legs under the table… it could be dangerous!
4. The bows (from organza or satin ribbon) must be small (so they do not grab small sticks while we are walking), and they must not touch the ground (so they will not be dirty all the time). Also they must be tight and in the middle of the bow we drop some strong glue (Take care, because some glues burn the leather). Do not forget to burn the ends of the ribbon. This way our decoration will lust and will not be destroyed with water.
5. If you use wire, be careful: It must be stainless, otherwise very soon rust will appear. Our foot is normal to sweat, but rust on our foot… that is not very normal!
6. Cotton waxed cord and leather cord are in my opinion the best materials for tying on leather sandals. They act similar with the leather shoe and they grow up together. I think it is important that it will not come a moment that the shoe and decoration will look like two different things.
7. We avoid using materials that loose their color with water.
Those and your imagination are enough to make wonderfull flip flops…

Good luck!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!