Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Το κλειδί της χρονιάς - The key of the year


Το κλειδί της ζωής, της καρδιάς ενός αγαπημένου προσώπου, της επιτυχίας, ή όποιας άλλης «πόρτας» ονειρεύεται κανείς – αποτελεί σύμβολο γούρι για πολλούς ανθρώπους।

Το ρόδι εδώ και χιλιάδες χρόνια θεωρείται, από διάφορους λαούς και πολιτισμούς, σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας।

Το πέταλο του αλόγου είναι σύμβολο ευτυχίας και καλοτυχίας και ιδίως με τα άνοιγμα προς τα πάνω ενισχύεται η ιδιότητα του αυτή, αφού μέσα σε αυτό θεωρείται πως συσσωρεύεται όλη η καλή τύχη γι΄ αυτόν που το κατέχει.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το σκόρδο χρησιμοποιείται ως φάρμακο αλλά και ως αφροδισιακό από τον άνθρωπο, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως τους προφυλάσσει από τα κακά δαιμόνια και τη βασκανία.
Η αλυσίδα αποτελείται από κρίκους, σύμβολο του απείρου, της ένωσης και της συνεργασίας.
Τα αστέρια του ουρανού, εδώ και χιλιάδες χρόνια βοηθούν τους ναυτικούς στον προσανατολισμό τους και θεωρούνται οδηγοί για κάθε ταξιδιώτη, ενώ δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που δίνουν όρκους αγάπης κάτω από το φως των αστεριών. Είναι οι φύλακες των μυστικών και οδηγοί των οδοιπόρων.
Στην εικοσάρα απεικονίζεται η ελιά, σύμβολο της αφθονίας και της γονιμότητας, ενώ οι καμπάνες θεωρούνται οι σάλπιγγες των αγγέλων για εγρήγορση.
Το αρκουδάκι μετέχει στο γούρι ως σύμβολο παιδικότητας, τρυφερότητας και αγάπης.
Το σκούρο μπλε χρώμα ενισχύει την συναισθηματική ηρεμία, τη γαλήνη, την ευχαρίστηση και ευνοεί την ηθική και την τίμια αντιμετώπιση των προβλημάτων επιβίωσης ενώ εκφράζει την σοβαρότητα, την ευθύνη, την γνώση και την εμπιστοσύνη.
Το γαλανό είναι το χρώμα της ουράνιας συνείδησης, της αλήθειας, της αρμονίας, της ηρεμίας και της ελπίδας. Συμβολίζει την αθανασία του νου, την αγνότητα και την σοφία. Αντιστοιχεί στο νερό και στο θηλυκό στοιχείο. Επίσης, αντιπροσωπεύει την μάθηση και τα υγιή συναισθήματα ενώ ευνοεί την γνώση. Ενισχύει την αφοσίωση, τη σταθερότητα, την μεγαλοψυχία. Στους άντρες ξυπνά το προστατευτικό αίσθημα.
The key of life, of the heart of beloved person, of the success, or whichever "door" in anybody’s dream – constitute symbol of luck for many people.
The pomegranate for thousands of years is considered, from various populations and cultures, a symbol of fertility, abundance and good luck.
The horse’s petal is a symbol of good luck and happiness, especially with the opening upwards this ability is strengthened, because it’s considered that it collects all the good chance for the one that possesses it.
From the ancient years up to today, the garlic is used as a medicine but also as something that increases a person’s libido, while they are not few those that believe that it protects from bad demons and spell.
The chain is constituted by rings, symbol of infinity, union and collaboration.
The stars of sky, for thousands of years help the seamen in their orientation and are considered as drivers for every traveller, while there are a lot of people who give oaths of love under the light of stars. They are the guardians of secrets and drivers of wayfarers.
In the 20 cent coin is portrayed the olive tree, symbol of abundance and fertility, while the bells are considered the trumpets of angels for vigilance.
The little bear participates in the good luck as a symbol of child ness, tenderness and love. The dark blue colour strengthens the sentimental calm, the peacefulness, the pleasure and it encourages ethics and honest confrontation of problems of survival while it expresses the gravity, the responsibility, the knowledge and the confidence.
Light blue is the colour of celestial conscience, truth, harmony, calm and hope. It symbolizes immortal mind, the chastity and wiseness. It corresponds to water and to the female element. Also, it represents learning and the healthy sentiments while it encourages knowledge. It strengthens devotion, stability and magnanimity. To men it wakes up the protective feeling.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!