Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Ημερομηνία - Date


Στο επάργυρο εξάρτημα το "2009" περιέχει στη θέση των μηδενικών δύο ρόδια, τα οποία αποτελούν σύμβολο της αφθονίας, αλλά και της γονιμότητα. Το μάτι προστατεύει από τη βασκανία (δυστυχώς στη φωτογραφία το μάτι κρύβεται πίσω από το ένα ρόδι...) Το κόκκινο χρώμα στα κορδόνια και στη φούντα είναι σύμβολο του πάθους, της δύναμης, της ζωτικότητας, της ενεργητικότητας, της φιλοδοξίας και της σεξουαλικότητας. Δηλώνει περηφάνεια, αλήθεια και δικαιοσύνη. Η λευκή χάντρα αντιπροσωπεύει την αρμονία, την αθωότητα, την αλήθεια, τη νεότητα και την απλότητα. Το ανοιχτό καφέ στα κορδόνια είναι χρώμα που ενθαρρύνει την ευσυνειδησία και την εξυπνάδα όσο αφορά τα χρήματα. Δηλώνει σταθερότητα στις συνήθειες και στις πεποιθήσεις ενώ παράλληλα εκφράζει αξιοπιστία και ικανότητα στις πωλήσεις. Επίσης, εκφράζει άρνηση για ότι είναι αυθόρμητο η παρορμητικό.
Τα άνθη συμβολίζουν την επαφή του ανθρώπου με τη φύση και την άμεση εξάρτησή του από αυτή. Η δεκάρα είναι ένα ακόμη σύμβολο αφθονίας (αγαθών αυτή τη φορά).
In the silver element "2009" includes in the place of zeros two pomegranates, which constitute symbol of abundance, and fertility. The eye protects from the spell (unfortunately in the photograph the eye is hidden behind a pomegranate…) Red in the cords is symbolizing passion, force, liveliness, power, ambition and sexuality. It declares pride, truth and justice. The white bead represents harmony, innocence, truth, youth and simplicity. Open brown in cords is a colour that encourages the conscientiousness and smartness as long as it concerns the money. It declares stability in the habits and in the convictions while at the same time it expresses reliability and capacity at sales.
Flowers symbolize the relationship between the man and nature and his direct dependence from this. The dime is one more symbol of abundance.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!