Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Παραμάνες - Pins

Καλοκαιρινές παραμάνες με μικρούς συμβολισμούς ....
Summer pins with small symbolisms....
Το ρόδι συμβολίζει την καλοτυχία, την αφθονία και τη γονιμότητα, καρδιές - σύμβολα της αγάπης, κόμποι και φιόγκοι που συμβολίζουν το άπειρο και το αιώνιο. Σιέλ φιλντισένια καρδιά για μια ήρεμη κι αρμονική σχέση αγάπης. Το σιέλ αντιστοιχεί στο χρώμα του νερού και συμβολίζει το θυληκό στοιχείο, παρόλα ταύτα τα πολύχρωμα φιογκάκια δίνουν όλα τα θετικά στοιχεία των χρωμάτων, κι η διάφανη χάντρα στη μέση τονίζει την αγνότητα, την καθαρότητα και την ευθύτητα των συναισθημάτων.
Pomegranate is the fruit of good luck, wealth and fertility, hearts - symbols of love, knots and bows that symbolize the infinity and eternal. Light blue shell heart for a calm and harmonious relation of love. Light blue corresponds to the colour of water and symbolizes the female element, although multicolour bows give all positive elements of colours, and transparent bead in the middle stresses the chastity, the cleanliness and the straightness of fillings.

Θαλασσινό το θέμα αυτής της καρφίτσας. Ο αστερίας με τα πέντε ποδαράκια του παραπέμπει στο πεντάκτινο αστέρι, σύμβολο της αλήθειας και της ελπίδας.
Το καραβάκι, σύμβολο των θερινών διακοπών στην περίπτωση αυτή, για καλό ταξίδι! Το λευκό στις χάντρες είναι το χρώμα της αλήθειας, της νεότητας και της τιμιότητας.
Το ασημί χρώμα, είναι αυτό που αντανακλά, που βοηθά στην εξέλιξη των πραγμάτων και μας αποδεσμεύει από κάθε τι που δηλητηριάζει τη ζωή.
Sea is the subject of this pin. The starfish with five foots refers in a star with five ends which is the symbol of truth and hope.
The boat, symbolizes summer holidays in this case, for a good trip! White in the beads is the colour of truth, youth and honesty.
The silver colour is the one that reflects, and helps in the progress of things and releases us from anything that could poison our life.

1 σχόλιο:

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!