Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

Ρόδι με ημερομηνία - Pomegranate with date

Το ρόδι αποτελεί σύμβολο γονιμότητας, αφθονίας και καλοτυχίας. Η ύπαρξη του μύθου αυτού από την αρχαιότητα σχετίζεται με τους άφθονους κόκκινους σπόρους που περιέχει στο εσωτερικό του κι αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιήθηκαν οι κόκκινες χάντρες στο "γέμισμα" του ροδιού - για να τονιστεί η ευχή για μια γόνιμη και καλότυχη χρονιά!

Το κόκκινο αποτελεί σύμβολο του πάθους, της δύναμης της ενεργητικότητας και της γονιμότητας. Το πράσινο χρώμα στα κορδόνια και στις χάντρες συμβολίζει τη φύση και είναι το χρώμα της Αφροδίτης , της αφθονίας και της γονιμότητας. Το μάτι προστατεύει από τη βασκανία. Τα καμπανάκια θεωρούνται φυλαχτό ενάντια στα δαιμόνια και συμβολίζουν τις σάλπιγγες των αγγέλων για εγρήγορση. Το πέταλο είναι σύμβολο ευτυχίας και καλοτυχίας ενώ παράλληλα προστατεύει από το κακό μάτι. Ο άγγελος, θεωρείται προστάτης και καθοδηγητής του ανθρώπου. Οι κόμποι κι ο φιόγκος έχουν τη σημασία του σπειροειδούς, το σημάδι του απείρου αλλά και τον αριθμό 8, κι που αποτελούν ένα πλέγμα που συνάδει με το συμβολισμό του αιωνίου. Τα σχοινιά με κόμπους σχηματίζουν κλειστά δαχτυλίδια με περιφέρεια, ένα περίφραγμα που προσφέρει προστασία.
The pomegranate is a symbol of fertility, abundance and good luck. The existence of this ancient fable is related with the plentiful red seeds contained in its interior and that is why red beads are used the in the "filling of" pomegranate - in order to are enlarge the wish for a fertile year with good luck!
Red is a symbol of passion, force of Venice domination and fertility. The green colour in the cords and beads symbolizes the nature and is the colour of Venus, abundance and fertility. The eye protects from the spell. Little bells are considered amulet adversely to demons and symbolize angel trumpets for vigilance.
The petal is symbol of good luck and happiness while at the same time it protects from the bad eye. The angel is considered as a protector and instructor for the man. Knots and bows have the importance of spiral, the mark of infinity but also the number 8, and that constitutes the symbolism of eternal. The ropes with knots shape closed rings with region, a fence that offers protection.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πολύ χαίρομαι που τα λέμε ... Σας παρακολουθώ με προσοχή και βελτιώνομαι!